Září

pondělí 1. 9. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně  (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5.000 Kč)

pondělí 8. 9.


zdravotní pojištění OSVČ

měsíční záloha za srpen 2014

úterý 9. 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. 9. daň z příjmů čtvrletní záloha na daň

pondělí 22. 9.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň zpříjmu fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ měsíční záloha za srpen 2014
pojistné podání hlášeník záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné na sociální a zdravotní pojištění měsíční odvod z mezd za srpen 2014

středa 24. 9. 


spotřební daň

splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. 9.  spotřební daň daňové přiznání za srpen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2014
souhrnné hlášení za srpen 2014
výpis z evidence za srpen 2014
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014
úterý 30. 9. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014