Únorpondělí 10. 2.

zdravotní pojištění OSVČ  měsíční záloha za leden 2014
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. 2.

daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňobací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

čtvrtek 20. 2.

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ  měsíční záloha za leden 2014
pojistné na sociální a zdravotní pojištění měsíční odvod z mezd za leden 2014
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24. 2.


spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25. 2.


spotřební daň

 

daňové přiznání za leden 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden 2014
souhrnné hlášení za leden 2014
výpis z evidence za leden 2014
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014
pátek 28. 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013