Květen

pátek 9. 5. zdravotní pojištění OSVČ  měsíční záloha za duben 2014

pondělí 12. 5.

spotřební daň

splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20. 5.


daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň 2014 zpříjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ měsíční záloha za duben 2014
pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pojistné na sociální a zdravotní měsíční odvod z mezd za duben 2014

pondělí 26. 5. 

 

 

spotřební daň

splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební dan z lihu)

daňové přiznání za duben 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň duben 2014
souhrnné hlášení za duben 2014
výpis z evidence za duben 2014

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014