Duben

úterý 1. 4. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srářžkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
podání vyúčtování pojistnézho na důchodové spoření za pojistné období 2013
úterý 8. 4. zdravotní pojištění OSVČ  měsíční záloha za březen 2014

středa 9. 4.

spotřební daň

splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. 4.

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014

úterý 22. 4. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníměsíční záloha za březen 2014
odvod z loterií a podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a  jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrletí 2014
pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ měsíční záloha za únor 2014
pojistné na sociální a zdravotní pojištění měsíční odvod z mezd za březen 2014
čtvrtek 24. 4.  spotřební daň splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. 4.


spotřební daň

daňové přiznání za březen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za 1. čtvrletí a za březen 2014
souhrnné hlášeníza březen a 1. čtvrtletí 2014
výpis z evidence za březen a 1. čtvrletí 2014
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014

úterý 30. 4.

daň z příjmů odvod daně vybírané sřázkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014
pojištění zákonné úrazové pojištění zaměstnavatele za zaměstnance  II.Q 2014

OSVČ
přehled sociální pojištění, zdravotní pojištění za rok 2013

předložení plné moci na OSSZ a zdravotní pojišťovnu při zpracování přiznání daňovým poradcem