Červenec


úterý 1. 7.
daň z příjmů podání přiznání k dani
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
úterý 8. 7.  zdravotní pojištění OSVČ měsíční záloha za červen 2014

čtvrtek 10. 7.

spotřební daň

splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. 7.

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrletí 2014

pondělí 21. 7.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň zpříjmu fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ měsíční záloha za červen 2014
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014
pojistné na sociální a zdravotní pojištění měsíční odvod z mezd za červen 2014

pátek 25. 7. 

spotřební daň

splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrletí a červen 2014
souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2014
výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2014
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014

čtvrtek  31. 7. 
sociální pojištění OSVČ podání přehledu za rok 2013
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014
pojištění  zákonné úrazové pojištění zaměstnavatele za zaměstnance III.Q 2014