Červen

pondělí 2. 6. daň z příjmů  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výši daně do 5.000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč s vyjímkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
pondělí 9. 6. zdravotní pojištění OSVČ  měsíční záloha za květen 2014
spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. 6.

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pátek 20. 6.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň zpříjmu fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ měsíční záloha za květen 2014
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné na sociální a zdravotní pojištění měsíční odvod z mezd za květen 2014

 úterý 24.  6.

spotřební daň

splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. 6. spotřební daň

daňové přiznání za květen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2014
souhrnné hlášení za květen 2014
výpis z evidence za květen 2014
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014
pondělí 30. 6. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014