Březen

pondělí 3. 3.  daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
pondělí 10. 3. zdravotní pojištění OSVČ  měsíční záloha za únor 2014
středa 12.3. potřební daň splatnost daně a leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. 3.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

podání oznámení platebního zprostředkovatele

 

středa 20. 3.

 

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň zpříjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ  měsíční záloha za únor 2014
pojistné na sociální a zdravotní pojištění měsíční odvod z mezd za únor 2014
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoení za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25. 3.

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)
splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2014 
souhrnné hlášení za únor 2014
výpis z evidence za únor 2014
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014
čtvrtek 27. 3. spotřební daň splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 31. 3.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zuvláštní sazby daně za únor 2014